Ο συγκεκριμένος κήπος βρίσκεται στη Λευκωσία και η φωτογράφιση έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Στο συγκεκριμένο κήπο χρησιμοποιηθήκαν αποκλειστικά μεσογειακά φυτά σε διάφορους χρωματισμούς τόσο σε φυλλώματα όσο και σε ανθοφορία. Ο κήπος ολοκληρώθηκε στις αρχές του χειμώνα οπότε η γενική άνθηση των φυτών είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα γίνει εκ νέου φωτογράφιση με τον κήπο σε πιο ώριμο στάδιο.